ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ Teacher Gurbani Santhiya | ITI ( Electrician )

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ Teacher Gurbani Santhiya

ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ Teacher Gurbani Santhiya | ITI ( Electrician )

ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ( ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ) Teacher Gurmat Sangeet ( Harmonium ) | Diploma Gurmat Sangeet Gyani Punjabi University | Graduation P.U.P ITI ( Turner diploma )

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ( ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ) Teacher Gurmat Sangeet (

ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ( ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ) Teacher Gurmat Sangeet ( Harmonium ) | Diploma Gurmat Sangeet Gyani Punjabi University | Graduation P.U.P ITI ( Turner diploma )

ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ | ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ( ਗਾਇਨ ) Teacher Gurmat Sangeet | Indian Classical Music ( Vocal ) | Video Editor | Sound Mastering | IT , IOT & Electronics

Teacher Gurmat Sangeet | Indian Classical Music ( Vocal ) | Video Editor | Sound Mastering

ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ | ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ( ਗਾਇਨ ) Teacher Gurmat Sangeet | Indian Classical Music ( Vocal ) | Video Editor | Sound Mastering | IT , IOT & Electronics

ਭਾਈ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਭਾਈ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ | ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ( ਗਾਇਨ ) Teacher Gurmat Sangeet | Indian Classical Music ( Vocal ) M.A Gurmat Sangeet Punjabi University Patiala

Teacher Gurmat Sangeet | Indian Classical Music ( Vocal )

ਭਾਈ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ | ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ( ਗਾਇਨ ) Teacher Gurmat Sangeet | Indian Classical Music ( Vocal ) M.A Gurmat Sangeet Punjabi University Patiala

ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ( ਤਬਲਾ ) | ਐਮ. ਏ. ਤਬਲਾ ਸੰਗੀਤ ਭਾਸਕਰ ਪਰਚੀਨ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਗਾਇਨ ) Teacher Gurmat Sangeet ( Tabla ) ( M A Tabla Sangeet Bhaskar Parcheen Kala Kendra Chandigarh )

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ( ਤਬਲਾ ) | ਐਮ. ਏ. ਤਬਲਾ ਸੰਗ

ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ( ਤਬਲਾ ) | ਐਮ. ਏ. ਤਬਲਾ ਸੰਗੀਤ ਭਾਸਕਰ ਪਰਚੀਨ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਗਾਇਨ ) Teacher Gurmat Sangeet ( Tabla ) ( M A Tabla Sangeet Bhaskar Parcheen Kala Kendra Chandigarh )

ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ Teacher Gurbani Santhiya

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ Teacher Gurbani Santhiya

ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ Teacher Gurbani Santhiya